Zúčastnili sme sa festivalu športu Wannado

Počas podujatia Prvomájové Malacky sa opäť uskutočnil festival športu Wannado, kde sme prezentovali náš klub. Počas celého dňa si mohli deti i dospelí výskúšať florbal. K dispozícii bolo malé ihrisko, kde súperili medzi sebou rôzne náhodne zostavené družstvá, v ďalšej časti ihriska bola pripravená brána, kde si záujemcovia o florbal mohli vyskúšať streľbu na presnosť. Okrem toho bola pripravená slalomová brána a rôzne pomôcky, kde si deti mohli vyskúšať svoje florbalové zručnosti. Najmenším účastníkom sa ušla, tak ako minulý rok, krásna medaila za snahu.
Počas podujatia organizátori spustili mobilnú aplikáciu, kde mohli návštevníci ohodnotiť jednotlivé športové stanovištia. Športy s najvyšším počtom bodov mohli získať finančnú odmenu. Teší nás, že florbal návštevníkov zaujal a získali sme najviac bodov a finančný dar vo výške 300 € od organizátorov. Všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť v našom stanovišti a tešíme sa opäť na budúci rok.