Darujte nám 2% z daní

Vážení florbaloví priatelia,

každoročne môžete venovať percentá zo svojich daní na verejnoprospešné účely.
V tomto roku sa o tieto prostriedky uchádza aj náš klub – 1. SC Malacky. V prípade podpory, chceme tieto finančné prostriedky použiť hlavne na prenájmy športovej haly a iných športovísk, cestovné náklady, súťažné poplatky, účasti na turnajoch a nákup športového vybavenia. Našim cieľom je rozvoj tohto mladého športu v našom meste a postupne vybudovať celú vekovú štruktúru od prípravky až po seniorskú kategóriu.

NAŠE ÚDAJE, ktoré je potrebné uviesť v tlačivách:
Názov a sídlo: 1. SC Malacky, Slovenská 2165/17, 901 01 Malacky
IČO: 308 581 19
Právna forma: občianske združenie

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
31. marec 2021
Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby (podnikateľov, živnostníkov). Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní je súčasťou daňového priznania.
30. apríl 2021
Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo právnická osoba.

TLAČIVÁ:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (s vyplnenými našimi údajmi)
Ostatné tlačivá na poukázanie % z daní

Veľmi pekne ďakujeme, ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní práve nášmu klubu.