Podujatia

 

Poď si aj ty zahrať florbal!
Florbalový klub 1. SC Malacky organizuje florbalový turnaj pre všetkých. Zavolaj aspoň štyroch kamarátov a príď si zahrať pouličný florbal. Turnaj sa hrá vo formáte 3 na 3 na malé bránky bez brankárov na zmenšenej hracej ploche a ponúka plno zábavy a veľa gólov.

KEDY: 7.8.2021 (sobota)
ČAS: od 9:00 h do 18:00 h
KDE: areál ZŠ Dr. Jozefa Dérera, Malacky
PRE KOHO:
• Mládež U14 (ročník 2007 a mladší)
• Mládež U17 (ročník 2004 a mladší)
• Dospelí (ročník 2003 a starší /muži + ženy)

Propozície:
• vo všetkých kategóriách môžu štartovať aj zmiešané družstvá (muži + ženy) resp. (chlapci + dievčatá) alebo aj samostatné ženské/dievčenské družstvá
• kapacita turnaja je max. 6 družstiev v každej kategórií (garantovaných je min. 5 zápasov pre každý tím)
• min. počet hráčov v družstve je 5 a max. 9
• hrací čas: super hrubý čas 1 x 12 minút resp. 1 x 10 minút
(v prípade zápasov v play-off bude nasledovať po nerozhodnom výsledku „trestná streľba“ z polovice ihriska do prázdnej brány po 3 na každej strane a ďalej po jednej do rozhodnutia)
• hrať sa bude na dvoch hracích plochách vedľa seba (20 m x 10 m)
• odporúča sa mať tričká/dresy rovnakej farby, k dispozícii však budú aj rozlišovacie dresy
• ak nemáš hokejku nevadí, požičiame
• každý tím sám zodpovedá za to, že sa včas dostaví k zápasu. Pokiaľ sa nedostaví do 5 minút od plánovaného začiatku stretnutia, bude stretnutie kontumované výsledkom 5:0 v prospech súpera
• konzumácia tvrdého alkoholu a omamných látok pred a v priebehu turnaja je zakázaná. Pri porušení bude hráč, prípadne celý tím diskvalifikovaný
• povolená je akákoľvek športová obuv podľa uváženia účastníka, bez špeciálnych úprav
• usporiadateľ si vyhradzuje právo robiť zmeny pravidiel a rozpisu, prípadne turnaj vzhľadom ku klimatickým alebo iným nepriaznivým podmienkam zrušiť hlavne s ohľadom na zdravie účastníkov turnaja
• názvy tímov nesmú obsahovať žiadne nevhodné výrazy. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť názvy, ktoré obsahujú neslušné výrazy alebo slová, ktoré by mohli byť urážlivé alebo inak nevhodné
• ocenené budú prvé tri družstvá v každej kategórií (pohár + medaily)
• k dispozícií bude v areáli školy aj oddychová zóna, bufet a hudba
• štartovné: 25 € / tím

Prihlasovanie:
• e-mailom na info@1scmalacky.sk
• treba uviesť: názov tímu, kategóriu, približný počet hráčov, kontaktnú osobu s tel. číslom/e-mailom, do 5.8. treba zaslať súpisku s menami a kontaktmi
• prihlasovanie najneskôr do 3. 8. 2021
• po zaslaní mailu sa Vám vráti potvrdzujúci e-mail, v ktorom dostanete informácie k platbe štartovného

Epidemiologické opatrenia:
Účastníci podujatia sú povinní absolvovať RT – PCR test alebo antigénový test na ochorenie COVID – 19 najskôr 24 hodín pred prvým stretnutím. Podmienku negatívneho výsledku napr. antigénového testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Udalosť na facebooku

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

A. HRACIA PLOCHA
Rozmery ihriska
1. Ihrisko má rozmery 20 m x 10 m a je ohraničené florbalovými mantinelmi.
Značky na ihrisku
1. Na hracej ploche sa nachádza iba jedna značka. Tato značka značí bod pre úvodné buly a leží v mieste, kde sa pretína pozdĺžna a priečna os ihriska.
2. Na hracej ploche sa nachádzajú dve vyznačené bránkoviská, ktoré definujú priestor, cez ktorý môže hráč prebehnúť, nesmie v ňom však stáť. Označenie zároveň slúži ako bránková čiara.
Priestor pre striedanie
1. Priestory pre striedanie o dĺžke 5 m sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska, 2,5 m od stredovej čiary a zahrňujú hráčske lavice.
Trestné lavice
1. Trestné lavice sú umiestené naproti priestorom pre striedanie u stredovej čiary.

B. ČAS HRY
Hrací čas

1. Hrací čas je 1×10 minút, resp. 1×12 minút (podľa počtu prihlásených družstiev). Družstvá si v priebehu zápasu nemenia strany.
2. Hrací čas je superhrubý. To znamená, že sa čas pri bežnom prerušení hry nezastavuje. Po strelenom góle čas pokračuje.
Time Out
1. Nie je možný
Predĺženie
1. V zápase sa za nerozhodného stavu nepredlžuje, v prípade play-off zápasov nasledujú 3 trestné streľby každého tímu. V prípade nerozhodného výsledku po troch trestných streľbách, nasledujú trestné streľby po jednom hráčovi z každého tímu až do rozhodnutia zápasu.

C. ÚČASTNÍCI HRY
Počet hráčov
1. Každé družstvo musí využiť minimálne 5 a maximálne 9 hráčov. V poli môžu byť súčasne iba 3 hráči.
Striedanie
1. Striedanie hráčov môže prebiehať kedykoľvek behom zápasu a bez obmedzení počtu striedaní.
Zvláštne pravidlá pre kapitánov družstiev
1. Každé družstvo musí mať kapitána.
2. Len kapitán družstva má právo komunikovať s rozhodcom a zároveň je povinný s ním spolupracovať.
3. V prípade potreby pred každým zápasom je kapitán povinný vyzdvihnúť sadu rozlišovacích dresov u zapisovateľského stolíku v dostatočnom časovom predstihu. Po ukončení zápasu je kapitán povinný sadu rozlišovacích dresov opäť vrátiť.
Rozhodca
1. Zápas je kontrolovaný a riadený jedným rozhodcom.

D. TRESTY
Všeobecné pravidlá pre tresty
1. Ak je spáchaný priestupok vedúci k trestu, bude vinník potrestaný.
2. Potrestaný hráč musí byť po celú dobu vylúčenia na trestnej lavici.
3. Čas vylúčenia beží súbežne s hracím časom.
4. Čas vylúčenia je jedna minúta.
Vylúčenie na trestnú lavicu
1. Vylúčenie na trestnú lavicu postihuje družstvo, a preto nesmie byť vylúčený hráč nahradený na hracej ploche behom trestu.
2. Zároveň je možné jednému hráčovi merať iba jeden trest.
3. Ak nastane situácia k vylúčeniu hráča na trestnú lavicu v dobe, kedy už iný spoluhráč pyká za predchádzajúci trest, je povinný sadnúť si na trestnú lavicu. Jeho trest sa odkladá do skončenia predošlého trestu. Trest druhého potrestaného hráča začína plynúť zároveň so skončením prvého trestu.
Vylúčenie do konca zápasu
1. Hráč alebo člen realizačného tímu vylúčený do konca zápasu musí okamžite odísť z ihriska a zo striedačky a nesmie sa ďalej žiadnym spôsobom podieľať na zápase. Trest zaňho odsedí kapitánom určený hráč.