Partneri

Hlavní partneri

Partneri

Hľadáme partnerov

Náš klub hľadá nových partnerov. Neustále sa snažíme rozvíjať a zlepšovať svoju prácu, a zväčšovať členskú základňu hlavne z radov detí a mládeže. V súčasnej dobe je situácia s financovaním (nielen) amatérskeho športu na Slovensku nestabilná. Preto sme sa rozhodli osloviť našich nových potenciálnych partnerov.
Kontakt: 1scmalacky@szfb.sk

PREZENTÁCIA PRE PARTNEROV